Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Slovenski jezik/Slovene linguistic studies )' returned 3 results. Modify search

Did you mean: journal:( (slovenski jezik slovene linguistic studies) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Zaporednost dejanj in njen vpliv na rabo glagolskega vida v slovenščini

Vidsko razmerje in vidskorazmerni potencial predponskih obrazil v slovenščini