Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Slovenská reč )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Inovácie v slovanských jazykoch a problematika ich štandardizácie

Lingvistické poznávanie a spisovný jazyk : k životnému jubileu K. Buzássyovej

Spisovná slovenčina pred a po revolúcii 1848/49 : epizóda s tzv. staroslovenčinou