Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Slovenská reč )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Morfematické aspekty slovenských adjektív na -ský/-sky odvodených od francúzskych zemepisných názvov

Valence českých adjektiv

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Valency of Czech adjectives
 • Author: Kopřivová, Marie
 • Publication Year: 2006
 • Publisher: Nakl. Lidové noviny, Praha
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Naše řeč Date: 2007
  • |
   • Časopis pro moderní filologii Date: 2008
  • |
   • Slovenská reč Date: 2012

Adjektíva v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku