Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Slavia Meridionalis )' returned 7 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

"MI" i "ONI" u diskursu ratnog izveštavanja : diskurs medija i ratno izveštavanje na prostoru nekadašnje Jugoslavije

Nazwy nosicieli cech jako przykład perswazyjnego wyzyskiwania kategorii słowotwórczych w tekstach reklam

Życie znaków w sieci kodów – czyli o semiotycznie zorientowanych badaniach dyskursu i stylu :  (na przykładzie znaku “naród chorwacki”)