Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Slavia Meridionalis )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

O kalkach słowotwórczych w polszczyźnie mieszkańców Wierszyny na Syberii

Derywowane anglicyzmy jako wyraz ekspansji słownictwa potocznego i środowiskowego w języku mediów ostatniego ćwierćwiecza

Dzieje i pochodzenie zapożyczeń z zakresu życia społecznego w Serbii i Czarnogórze do początku XX wieku