Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Slavia Meridionalis )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Określenia mężczyzny w żargonie zagrzebskim

O derywatach deminutywnych w górnołużyckich pieśniach ludowych : (w odniesieniu do dialektów i współczesnego języka górnołużyckiego)

Uwagi o deminutywach gorańskich : (na podstawie materiału słownikowego)