Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje )' returned 11 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

8 more results not shown.

Get access

Asindetske subordinirane strukture

Relacija i supstitucija kao temelj podjele eksplicitno subordiniranih klauzi

Ustaljeni koligacijski sklopovi u zavisnosloženim rečenicama u hrvatskome jeziku