Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje )' returned 17 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

14 more results not shown.

Get access

Leksičke funkcije kao pokazatelji značenjskih odnosa u kolokacijskim svezama hrvatskoga jezika

Veznička sinonimija i antonimija u hrvatskoj leksikografiji

Leksikografska obradba polisemnih naziva : (na primjeru naziva društvenih znanstvenih disciplina)