Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Opera Slavica = Slavistické rozhledy )' returned 6 results. Modify search

Did you mean: journal:( (opera slavica slavisticke rozhledy) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Kulturologické srovnání české a ruské frazeologie : podle frazémů sémantického pole 'bohatství'

Skonwencjonalizowane jednostki leksykalne z bazowym członem liczbowym w czeskiej i polskiej frazeologii

Semantična blizost, opozicija i polisemija pri zoonimnite frazeologični edinici v anglijskija i bălgarskija ezik