Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Opera Slavica = Slavistické rozhledy )' returned 2 results. Modify search

Did you mean: journal:( (opera slavica slavisticke rozhledy) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej : studia słowacko-polskie ofiarowane Profesor Marii Honowskiej

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków
 • Publication Year: 2005
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Opera Slavica = Slavistické rozhledy Date: 2006

Co všechno slovo znamená : sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Festschrift for Marie Čechová
 • Publication Year: 2007
 • Publisher: Univ. J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2007-2008
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 2007-2008
  • |
   • Opera Slavica = Slavistické rozhledy Date: 2008