Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : materialy i issledovanija )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne

 • [Reviewed Book]
 • Authors: Reichan, Jerzy; Woźniak, Kazimierz
 • Publisher: Lexis, Kraków
 • Publication Year: 2004
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : materialy i issledovanija Date: 2003-2005 (2006)
  • |
   • Poznańskie studia polonistyczne. Seria językoznawcza Date: 2006

Nazwy grabi i ich części w gwarach polskich