Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Naše řeč )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Souvětí současné češtiny

Vedlejší věty vyjadřující nerealizované okolnosti se spojovacími výrazy bez toho, aby a bez toho, že

Vedlejší věty příslovečné časové z hlediska kvantitativního