Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Naše řeč )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Akademická příručka českého jazyka

Čeština nově od A do Ž

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: [Czech in a different way ]
 • Publication Year: 2016
 • Publisher: Academia, Praha
 • ISBN: 9788020025609
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Český jazyk a literatura Date: 2016-2017 [2016]
  • |
   • Naše řeč Date: 2016

Synchronní a diachronní aspekty české onymie

 • [Reviewed Book]
 • Author: Harvalík, Milan
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 2004
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Acta onomastica Date: 2004
  • |
   • Slovenská reč Date: 2004
  • |
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2005-2006
  • |
   • Naše řeč Date: 2005
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A. Řada jazykovědná Date: 2006
  • |
   • Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym Date: 2007
  • |
   • Folia onomastica Croatica Date: 2008 (2009)