Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Naše řeč )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Přídavná jména tvořená příponou -í z obecných jmen rostlin

Morfologicko-sémantická analýza českých příjmení tvořených z názvů zvířat a užívaných na severní Moravě

Ke zpracování názvů rostlin v Akademickém slovníku současné češtiny