Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Linguistica Copernicana )' returned 4 results. Modify search

Did you mean: journal:( (linguistica copernicana) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Rzekoma różnica między zaimkami celtyckimi a polskimi

Relacje semantyczne w polskich i niemieckich terminach wielowyrazowych z zakresu prawa

Kontrastywne badanie właściwości semantyczno-składniowych czasowników w perspektywie leksykograficznej