Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Linguistica Copernicana )' returned 3 results. Modify search

Did you mean: journal:( (linguistica copernicana) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Ile jest we współczesnej polszczyźnie czasowników dwuaspektowych?

O potrzebie, a nawet konieczności uwzględnienia infiksów w opisie polskiej fleksji werbalnej