Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Naše řeč )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Čeština nově od A do Ž

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: [Czech in a different way ]
 • Publication Year: 2016
 • Publisher: Academia, Praha
 • ISBN: 9788020025609
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Český jazyk a literatura Date: 2016-2017 [2016]
  • |
   • Naše řeč Date: 2016

Praporu věren i ve ztraceném boji : Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983)

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: True and fidele to the banner despite losing the battle : Vladimír Šmilauer - the life and work of a philologist (1895-1983)
 • Author: Šmejkalová, Martina
 • Publication Year: 2015
 • Publisher: Academia, Praha
 • Series: Historie,
 • ISBN: 9788020024398
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Český jazyk a literatura Date: 2015-2016
  • |
   • Český časopis historický Date: 2015
  • |
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2016
  • |
   • Naše řeč Date: 2016
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 2016
  • |
   • Linguistica Brunensia Date: 2016
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2017
  • |
   • Časopis pro moderní filologii Date: 2017
  • |
   • Revue des études slaves Date: 2018