Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje )' returned 15 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

12 more results not shown.

Get access

Od rač​unalnoga žargona do računalnoga nazivlja

Nazivi sa sastavnicom e- u hrvatskome jeziku

Računalni nazivi u Novome rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića i Školske knjige