Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Czeski czasownik  zdát se w przekładzie na język polski : (na podstawie badań z wykorzystaniem czesko-polskiego korpusu równoległego InterCorp)

Między znaczeniem leksykalnym a walencją : próba opracowania metody ekstrakcji ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego