Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 3 results. Modify search

Did you mean: journal:( (czy s(studiow z filologii polskiej i slowianskiej) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Taronimy w komizmie językowym w Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej i ich przekład na język rosyjski

Gramatika kaszëbsczégò jãzëka – rozpoznanie i opracowanie struktury współczesnego literackiego języka kaszubskiego. Odpowiedź na głosy krytyki

Jezik i nacionalizam

 • [Reviewed Book]
 • Author: Kordić, Snježana
 • Publisher: Durieux, Zagreb
 • Publication Year: 2010
 • Series: Rotulus Universitas,
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika Date: 2010
  • |
   • Polish sociological review : quarterly of the Polish Sociological Association Date: 2010
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2010
  • |
   • The Slavonic and East European review Date: 2011
  • |
   • Studi Slavistici : rivista dell'Associazione Italiana degli Slavisti Date: 2011
  • |
   • Journal of Slavic linguistics Date: 2011
  • |
   • Diskrepancija Date: 2012
  • |
   • Eurasia border review Date: 2012
  • |
   • H-Soz-u-Kult Date: 2012
  • |
   • Riječ : časopis za nauku o jeziku i književnosti Date: 2011
  • |
   • Opera Slavica = Slavistické rozhledy Date: 2012
  • |
   • Socjolingwistyka Date: 2012
  • |
   • Zeitschrift für Balkanologie Date: 2013
  • |
   • Studi Slavistici : rivista dell'Associazione Italiana degli Slavisti Date: 2011