Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje )' returned 11 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

8 more results not shown.

Get access

Ogledi o jezičnoj pravilnosti

Prijedlozi u ekavskome dijalektu čakavskoga narječja u odnosu na prijedloge u drugim sustavima hrvatskoga jezika : teorijske postavke i metodologija opisa

Sintaktički (i suprasintaktički) aspekti pravopisne norme