Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Slovanské studie = Studia slavica )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Stan badań na polską frazeologią gwarową

Górnictwo i hutnictwo we frazeologii cieszyńskiej

Odapelatywne nazwiska mieszkańców Śląska Cieszyńskiego z XIX w. jako nośnik regionalnych wartości