Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Prace Filologiczne )' returned 7 results. Modify search

Did you mean: journal:((prace filologiczne) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Język polski w rejonie orańskim na Litwie

Świadomość narodowa a język ludności wiejskiej na pograniczu polsko-białorusko-litewskim

Trwałość XVIII-wiecznego nazewnictwa rosyjskiego w języku polskim