Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Naše řeč )' returned 7 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Jacquese je špatně

Užití kategorie osoby jako výraz nadřazenosti, nebo sounáležitosti?

Používáme k popisu české gramatiky dobře zvolený systém vzorových podstatných jmen?