Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 17 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

14 more results not shown.

Get access

Synteza dziejów narodu – zarys problematyki stylistycznej gatunku : (na podstawie tekstów chorwackich i serbskich)

Słownictwo związane z wywoływaniem deszczu w dialektach sztokawskich

Razgraničavanje jezičnih entiteta na osnovi modela (ne)identičnosti