Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje )' returned 422 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

419 more results not shown.

Get access

Unutarnja struktura odglagolskih imenica u hrvatskome jeziku

Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima

Jezik naš i/ili njihov : vježbe iz poredbene povijesti južnoslavenskih standardizacijskih procesa