Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 44 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

41 more results not shown.

Get access

Słownik górali polskich na Bukowinie

Leksyka gwarowa spiskich gimnazjalistów

Zapożyczenia terminologiczne z zielnika Falimirza (1534 r.) we współczesnej polszczyźnie