Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Register" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Modelovosť a registrovosť v onomastike

Register propriálneho systému a jeho fungovanie

Proprium ako súčasť komunikačného registra