Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Register" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine : zborník z vedeckého seminára Diachrónne aspekty náboženskej terminológie a súčasná jazyková prax

Cross-linguistic correspondences : from lexis to genre

The construction of discourse as verbal interaction