Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Wiener Slavistisches Jahrbuch )' returned 1 result. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Český jazykový atlas

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 2005
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • 5
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2006
  • |
   • Slovenská reč Date: 2007
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2006
  • |
   • Naše řeč Date: 2007
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2007
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A. Řada jazykovědná Date: 2007
  • |
   • Universitas : revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně Date: 2007
  • |
   • Anthropological linguistics Date: 2009