Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Register" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Argotizácia v komunikácii narkomanov

Sociolektová lexika v leteckom komunikačnom registri

Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine : zborník z vedeckého seminára Diachrónne aspekty náboženskej terminológie a súčasná jazyková prax