Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Wiener Slavistisches Jahrbuch )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Slavica mediaevalia in memoriam Francisci Venceslai Mareš

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Lang, Frankfurt am Main
 • Publication Year: 2006
 • Series: Schriften über Sprachen und Texte, 8
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2008
  • |
   • Zeitschrift für Balkanologie Date: 2008

Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Praha
 • Publication Year: 2005
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu Date: 2006
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2009 (2010)

Jazyk a jeho proměny : prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Language and its changes : in honour of Jana Pleskalová
 • Publication Year: 2008
 • Publisher: Host, Brno
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slovenská reč Date: 2009
  • |
   • Acta onomastica Date: 2009
  • |
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2009-10
  • |
   • Săpostavitelno ezikoznanieСъпоставително езикознание, София Date: 2010
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2010
  • |
   • Listy filologické Date: 2010
  • |
   • Naše řeč Date: 2010