Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Slovanské studie = Studia slavica )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : Vlastní jména v překladu

Korespondence kolokací s lexémem ženský/mužský v překladu z češtiny do polštiny

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : Kontrastivní analýza