Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Slovanské studie = Studia slavica )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Naratyŭ i afaryzm u sučasnych belaruskich perakladach Evanhellja : (zaležnascʹ pamiž typam tėkstu i stupennju dyversifikavanasci perakladaŭ)

Korespondence kolokací s lexémem ženský/mužský v překladu z češtiny do polštiny

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : Kontrastivní analýza