Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Slovanské studie = Studia slavica )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Komponent "jazyk" i "rečʹ" v paremijach

Józef Bliziński - pierwszy użytkownik (twórca?) przysłów i wyrażeń przysłowiowych

Zwielokrotnianie zjawisk jako składnik językowego obrazu świata w polskich przysłowiach na temat biedy