Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Odtajnené trezory slov

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Etymological explanations of Slovak words
 • Author: Ondruš, Šimon
 • Publication Year: 2000
 • Publisher: Matica slovenská, Martin
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Date: 2001
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2001
  • |
   • Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu Date: 2005

Slovenská slovotvorba

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Slovak word-formation
 • Author: Furdík, Juraj
 • Publication Year: 2004
 • Publisher: Náuka, Prešov
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slovo o slove : spravodajca katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Prešove Date: 2004
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2006
  • |
   • Jazykovedný časopis = Journal of linguistics Date: 2005
  • |
   • Slovenský jazyk a literatúra v škole Date: 2004-2005
  • |
   • Časopis pro moderní filologii Date: 2007

Stručný etymologický slovník slovenčiny

 • [Reviewed Book]
 • Author: Králik, Ľubor
 • Publisher: VEDA, Bratislava
 • Publication Year: 2015
 • ISBN: 9788022414937
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Date: 2016
  • |
   • Južnoslovenski filologЈужнословенски филолог, Београд Date: 2017
  • |
   • Rocznik Slawistyczny Date: 2016
  • |
   • Slověne : international journal of Slavic studiesSlověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies Date: 2017
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 2017
  • |
   • Naše řeč Date: 2018
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2018