Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Socjolingwistyka )' returned 4 results. Modify search

Did you mean: journal:( socjolingwistyka )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Súčasná slovenská (domáca a prevzatá) lexika v komunikácii Slovákov žijúcich v iných krajinách

Súčasná slovenská ortografia niektorých náboženských a cirkevných lexém

Detská reč v kontexte výskumu rodinnej komunikácie