Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Slovanské studie = Studia slavica )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

K otázke vymedzenia homoným v ruskej a slovenskej frazeológii

Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia : vybraná problematika, substantíva

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Contemporary dynamics in the Polish and Slovak lexicon : nouns
 • Author: Pančíková, Marta
 • Publication Year: 2008
 • Publisher: Stimul, Bratislava
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slovanské studie = Studia slavica Date: 2009
  • |
   • Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Date: 2010
  • |
   • Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu Date: 2011
  • |
   • Săpostavitelno ezikoznanieСъпоставително езикознание, София Date: 2011