Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Socjolingwistyka )' returned 184 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

181 more results not shown.

Get access

Prawa językowe i dyskryminacja językowa w prawie Unii Europejskiej

Terminologia Unii Europejskiej i brukselizmy : ewolucja

Lingua receptiva czy lingua franca? : wybór modelu komunikacji językowej na polsko-czeskim pograniczu (na podstawie badań ankietowych z kraju hradeckiego i ziemi kłodzkiej z Wałbrzychem)