Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Rocznik Slawistyczny )' returned 1 result. Modify search

Did you mean: journal:( (rocznik slawistyczny) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Zachodniosłowiańska nazwa "Niemcy" w świetle źródeł średniowiecznych

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: G. & E. ab.: West Slavic name of "Niemcy" [Germans] in the early medieval times
 • Author: Panic, Idzi
 • Publication Year: 2007
 • Publisher: Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice
 • Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2488
 • ISSN: 0208-6336
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Rocznik Slawistyczny Date: 2009