Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Prace Filologiczne )' returned 4 results. Modify search

Did you mean: journal:((prace filologiczne) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Trwałość XVIII-wiecznego nazewnictwa rosyjskiego w języku polskim

Zapożyczenia z języków wschodniosłowiańskich w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją S. Dubisza