Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Das slavische Modalauxiliar : Semantik und Grammatikalisierung im Russischen, Polnischen, Serbischen/Kroatischen und Altkirchenslavischen

O rzeczownikach na -ište występujących w staroruskim Ewangeliarzu ławryszewskim

O odpowiednikach gr. ὁ ναόϛ, ἡ ἐκκλησία, τό ἁγίασμα, τό ἁγιαστήριον, ἡ ἁγιωσύνη w psałterzowych redakcjach cerkiewnosłowiańskich