Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Umieranie i śmierć : wielowymiarowość językowa

Bălgarsko-polska săpostavitelna gramatika

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Contrastive Bulg.-Pol. grammar. Vol. 2: The semantic category of definiteness/indefiniteness
 • volumes:
   • Tom 2 : Semantičnata kategorija opredelenost/neopredelenost
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 1993
  • |
   • Slavic and East European journal Date: 1993
  • |
   • SlavjanovedenieСлавяноведение Date: 1995
 • Authors: [Koseska-Toszewa, Violetta] Koseska-Toševa, Violeta; Gargov, Georgi
 • Publication Year: 1990
 • Publisher: Izd. na Bălg. akad. na naukite, Sofija
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • Tom 2 : Semantičnata kategorija opredelenost/neopredelenost
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 1993
  • |
   • Slavic and East European journal Date: 1993
  • |
   • SlavjanovedenieСлавяноведение Date: 1995

Między znaczeniem leksykalnym a walencją : próba opracowania metody ekstrakcji ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego