Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Opera Slavica = Slavistické rozhledy )' returned 6 results. Modify search

Did you mean: journal:( (opera slavica slavisticke rozhledy) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Semantična blizost, opozicija i polisemija pri zoonimnite frazeologični edinici v anglijskija i bălgarskija ezik

Markery srovnávací frazeologie : kognitivnost : na materiálu české, německé, anglické, ukrajinské a ruské srovnávací frazeologie