Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Wiener Slavistisches Jahrbuch )' returned 1 result. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích : etymologie jako pomocná věda historická

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: On titles of nobility in the Germanic, Slavic and Baltic languages : etymology as an auxiliary historical discipline
 • Author: Vykypěl, Bohumil
 • Publication Year: 2004
 • Publisher: Masarykova univerzita, Brno
 • Series: Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas Philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, 353
 • ISSN: 1211-3034
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2004
  • |
   • Baltistica : baltu kalbotyros žurnalas = baltu valodniecibas žurnals = studies in Baltic linguistics = Zeitschrift für baltische Sprachwissenschaft = revue de linguistique balte = žurnal po baltijskomu jazykoznaniju Date: 2006
  • |
   • Časopis Matice moravské Date: 2006
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 2006
  • |
   • Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu Date: 2005