Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : materialy i issledovanija )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Stanje in perspektive slovenske lingvistične geografije

Vodnik po zbirki narečnega gradiva za slovenski lingvistični atlas (SLA)

 • [Reviewed Book]
 • Author: Benedik, Francka
 • Publisher: Založba ZRC, Ljubljana
 • Publication Year: 1999
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : materialy i issledovanija Date: 1997-2000 (2003)

Naš živi jezik

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Slovenska akad. znanosti in umetnosti, Ljubljana
 • Publication Year: 1994
 • Series: Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, 23
 • ISSN: 0352-0447
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : materialy i issledovanija Date: 1994-1996 (2000)