Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Syntax" )' returned 188 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

185 more results not shown.

Get access

Prísudok v nemčine a v slovenčine

Slovesná rekcia v odbornej ruštine

Syntagmatické a nesyntagmatické spájanie syntaktických jednotiek vo vete