Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

O rzeczownikach na -ište występujących w staroruskim Ewangeliarzu ławryszewskim

Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Internationalisation processes in modern Polish word formation
 • Author: Waszakowa, Krystyna
 • Publication Year: 2005
 • Publisher: Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Polonica : rocznik. Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego Date: 2006
  • |
   • Săpostavitelno ezikoznanieСъпоставително езикознание, София Date: 2007
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2006
  • |
   • Jazykovedný časopis = Journal of linguistics Date: 2007
  • |
   • Slovenská reč Date: 2007
  • |
   • Naše řeč Date: 2007
  • |
   • Lingwistyka Stosowana : przegląd = Applied linguistics : review = Angewandte Linguistik : Studien Date: 2009

Analityzmy leksykalne w ujęciu słowacko-polskim