Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Niemieckie zapożyczenia w połabskim i rosyjskim : (chronologia, semantyka, adaptacja, wpływ na rozwój języka)

Derywacja a zjawisko zapożyczeń : (na materiale językowym słowackim i polskim)

Wyraziste właściwości dzisiejszej polszczyzny codziennej