Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Agresja językowa w życiu publicznym : leksykon inwektyw politycznych 1918-2000

 • [Reviewed Book]
 • Author: Kamińska-Szmaj, Irena
 • Publisher: Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław
 • Publication Year: 2007
 • Series: Acta Universitatis Wratislaviensis, 2957
 • ISSN: 0239-6661
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Date: 2008
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2008

Dlaczego mężczyzna się żeni, a kobieta wychodzi za mąż? : (zarys ewolucji pola semantycznego leksemu małżeństwo w języku polskim)